AKADEMİK TAKVİM

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2012 - 2013 Eğitim - Öğretim Yılı Akademik Takvimi

I.YARIYIL

10.09.2012 - 14.09.2012

Yeni kazanan Öğrenciler İçin Kesin Kayıt

17.09.2012 - 19.09.2012

Ders Kayıtları

20.09.2012 - 21.09.2012

Danışman Onayı

24.09.2012

Derslerin Başlaması

04.10.2012 - 05.10.2012

Mazeretli Geç Ders Kayıtları

04.10.2012 - 05.10.2012

Ders Ekleme Bırakma

09.10.2012

Danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığınca İmzalanan Ders Kayıt Formlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün

04.01.2013

Son Yarı Yılını Kullanan Öğrenciler için İlk Tez Kontrollerinin Yapılması ve Tez Savunma Jüri Teklifleri için Son Gün

04.01.2013

Derslerin Tamamlanması

07.01.2013 - 18.01.2013

Yarıyıl Sonu Sınavları

28.01.2013 - 08.02.2013

Bütünleme Sınavları

25.01.2013

Yeterlik Başvuru Formunun verilmesi için son gün

25.01.2013

Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesi için Son Gün (Seminer ve Danışman Değerlendirmesi Dahil)

25.01.2013

Danışman ve Tez Konusu Öneri Formlarının Enstitüye İletilmesi için Son Gün ( 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı I. Yarıyılında Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin)

29.01.2013

Sınav Sonuçları Çıktılarının ilgili Öğretim Üyelerince imzalanarak Enstitüye Gönderilmesi için Son Gün (Seminer ve Danışman Değerlendirmesi Dâhil)