Başvuru Kriterleri

 

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Sonrası   Doktora

Çevre Bilimleri

ALES≥65

 Ales ≥ 65

ALES≥85

Y.Dil ≥ B*

Y.Dil ≥ 55

Y.Dil ≥ 80

Lisans not ort. ≥2,0

Y.Lisans Not Ort. ≥ 2,5

Lisans Not Ort. ≥ 3.5

Referans Mek. yok

 Referans Mektubu yok

Referans Mek. yok

Niyet Mek. var

 Niyet Mektubu var

Niyet Mektubu Yok

 

 

 

 

 

 

 

B* : Belgelemek şartı ile herhangi bir baraj puanı aranmaz.

 

 

Mezuniyet Dalları

Tüm Mühendislik Bölümleri, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri, Orman Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, Fen ve Eğitim alanıyla ilgili tüm Biyoloji ve Kimya programları İstatistik ve Kamu Yönetimi