Ders Programı

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı

 

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

8:30

 

 

5131325 Su Toksikolojisi

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

 

 

9:30

 

 

5131325 Su Toksikolojisi

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

6008300 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Mühendislik Fakültesi

 

10:30

 

Çevre Politikaları

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5131325 Su Toksikolojisi

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

 

5751325 Permakültür ve Ekolojik Yaşam

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

11:30

 

Çevre Politikaları

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5181325 Denizel Ekosistem Kirliliği

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

 

5751325 Permakültür ve Ekolojik Yaşam

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

12:30

 

Çevre Politikaları

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5181325 Denizel Ekosistem Kirliliği

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

 

5751325 Permakültür ve Ekolojik Yaşam

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

13:30

 

5731325 Yerel Yönetimler ve Çevre

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5021325 Çevre Kirliliği

Mühendislik Fak 105 nolu Derslik

 

5181325 Denizel Ekosistem Kirliliği

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5191325 Atıksu Arıtımı

Gazi Eğitim Fak.
Hersek Binası 3. Kat . Biyoloji Lab.6

5031325 Çevre Jeolojisi

Mühendislik Fak İnşaat Müh

Bölümü 120 nolu

5061325 İleri Ekoloji

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

14:30

 

5731325 Yerel Yönetimler ve Çevre

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5021325 Çevre Kirliliği

Mühendislik Fak 105 nolu Derslik

5411325 Endokrin Bozucular

Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. kat 279-280

5191325 Atıksu Arıtımı

Gazi Eğitim Fak.
Hersek Binası 3. Kat . Biyoloji Lab.6

5031325 Çevre Jeolojisi

Mühendislik Fak İnşaat Müh

Bölümü 120 nolu

5061325 İleri Ekoloji

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

15:30

 

5731325 Yerel Yönetimler ve Çevre

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5021325 Çevre Kirliliği

Mühendislik Fak 105 nolu Derslik

5411325 Endokrin Bozucular

Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. kat 279-280

5191325 Atıksu Arıtımı

Gazi Eğitim Fak.
Hersek Binası 3. Kat . Biyoloji Lab.6

5031325 Çevre Jeolojisi

Mühendislik Fak İnşaat Müh

Bölümü 120 nolu

5061325 İleri Ekoloji

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

3371325 Çevresel Risk Yönetimi

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar L06

 

16:30

5281325 Katı Atık Yönetiminde Mühendislik Sistemleri

Mühendislik Fakültesi

5311325 Nanomateryallerin Çevresel Uygulamaları

Mühendislik Fak 105 nolu Derslik

5411325 Endokrin Bozucular

Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 2. kat 279-280

5241325 Arıtımda Biyolojik Süreçler

Gazi Eğitim Fak.
Hersek Binası 3. Kat . Biyoloji Lab.6

5761325 İklim Değişiminin

Ekolojik Analizi

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

3371325 Çevresel Risk Yönetimi

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar L06

5421325 Doğa Korumada Temel Yaklaşımlar

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

17:30

5401325Kirleticilerin Doğada Taşınım Olayları

Kimya Mühendisliği Bölümü507 No’ lu derslik

5311325 Nanomateryallerin Çevresel Uygulamaları

Mühendislik Fak 105 nolu Derslik

 

5241325 Arıtımda Biyolojik Süreçler

Gazi Eğitim Fak.
Hersek Binası 3. Kat . Biyoloji Lab.6

5761325 İklim Değişiminin

Ekolojik Analizi

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

3371325 Çevresel Risk Yönetimi

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar L06

5421325 Doğa Korumada Temel Yaklaşımlar

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

18:30

 

5311325 Nanomateryallerin Çevresel Uygulamaları

Mühendislik Fak 105 nolu Derslik

 

5241325 Arıtımda Biyolojik Süreçler

Gazi Eğitim Fak.
Hersek Binası 3. Kat . Biyoloji Lab.6

5761325 İklim Değişiminin

Ekolojik Analizi

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik

5421325 Doğa Korumada Temel Yaklaşımlar

Mühendislik Fak 113 nolu Derslik