DERSLER (ZORUNLU-SEÇMELİ)

 

Y.LİSANS: Çevre Kirliliği

DOKTORA: Çevre Politikaları

 

  • Ana Bilim Dalımızda zorunlu dersler Doktora Programında Çevre Politikaları; Yüksek Lisans Programında ise Çevre Kirliliğidir. 
  • Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi (Değişik ibare:RG-29/9/2020-31259) , tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur.
  •  Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur.

  •  Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders (Değişik ibare:RG-29/9/2020-31259) , seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on beş ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 krediden oluşur.