Tez Savunma İlanı - Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Duyurular
20 Haziran 2019 19:14

Öğrenci Adı Soyadı

Demet ABDULLAHOĞLU

Danışmanı

Prof. Dr. Aylin SEPİCİ DİNÇEL

Tez Konusu

Çevresel Kirletici Plastiklerin Zebra Balıklarında  (Danio Rerio) Genotoksik ve Oksidatif Hasar Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Tarihi Saati

28 Haziran 2019 - Saat: 11: 00

Yeri

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Biyokimya Ana Bilim Dalı  Toplantı Salonu