Tez Savunma İlanı - Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Duyurular
05 Ağustos 2019 16:30

Öğrenci Adı Soyadı

Kevser YILMAZ

Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Feriha YILDIRIM

Tez Konusu

Antifouling Biyositlerin Tatlı Su Bivalveleri Üzerindeki Genotoksik Etkileri

Tarihi Saati

07/08/2019 Saat: 10:30

Yeri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu