Misyon - Vizyon

Misyon

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nın misyonu çevre sorunlarına küresel ve disiplinler arası bir bakış açısı ile uygun ve sürdürülebilir çözümlerin üretilmesine yönelik ulusal ve uluslararası niteliklere sahip temel araştırmaların yapılabilmesine olanak sağlamak ve çevre bilimleri alanlarında araştırma-irdeleme yapabilen; isabetli ve doğru karar verme yetisine ulaşmış bireyleri yetiştirmektir.

Vizyon
  • Çevre bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılması için çalışmalar yapmak.
  • Bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak.
  • Ulusal ve uluslararası tanınmış bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.
background image