Gazi Üniversitesi
Kampüste Yaşam

Üniversitemiz YÖK tarafından “Araştırma Üniversitesi” olarak seçilen 20 üniversiteden biridir. Araştırma Üniversitesi, misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş, üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurumdur. Bu süreçte üniversite yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamaz, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefler.

 

Araştırma Üniversiteleri ile ülkemizin öncelikli alanları ve hedefleri kapsamında; nitelikli bilgi üretilmesi, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi, disiplinler ve kurumlar arası iş birlikleri ile uluslararası iş birliklerinin artırılması ve Türk üniversitelerinin uluslararası derecelendirme sistemlerinde görünürlüğünün ve bilinirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olarak öğrencilerin araştırma kültürü içinde öğrenerek bilgilerini geliştirebileceği ve akademik araştırmaların işleyişinde hakimiyet kazanabileceği bir üniversitedir.

 

Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü:

https://ar-ge.gazi.edu.tr